1. gyogyitonokert@gmail.com
  2. 6722 Szeged, Egyetem utca 2.
  3. OTP Bank 11705060-20000772
  4. 18286636-1-06

2023 év közhasznú beszámoló és melléket

A GYÓGYÍTÓ NŐKÉRT ALAPÍTVÁNY

2023 évi

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA

 

A Gyógyító Nőkért Alapítvány közhasznú szervezetet, 2011. 01. 29-én jegyezte be a Szegedi Törvényszék érdek-képviseleti, oktatási, kutatási tevékenységre. Az alapítvány kitűzött célja a gyógyító, segítő tevékenységgel hivatásszerűen foglalkozók testi és lelki egészségvédelmének elősegítése, szakmai érdekképviseletük ellátása, továbbá részükre szakmai és egyéb ismeretterjesztő programok, illetve kiadványok szervezése és szerkesztése.

 

Az Alapítvány a kitűzött célokat a 2023-as évben az alábbi tevékenységekkel teljesítette:

 

  1. Szupervízió 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2023. márciusban kötött a tárgyévre keretszerződést az Alapítvánnyal: hotline segítők mentális egészségének egyéni támogatására.

A hotline segítők mentális egészségmegőrzését Prof. Dr. Csabai Márta és Dr. Papp-Zipernovszky Orsolya végezte egyéni tanácsadás keretein belül.

 

  1. Pszichológiai támogatás krízishelyzetben

A Strabag Zrt. munkatársainak pszichológiai támogatása egy munkatárs elvesztése kapcsán – intervenció, a szervezet gyászfeldolgozásának a segítése.

 

  1. Könyvbemutató támogatása

Csabai Márta: Aggódó testünk – Az egészségszorongástól a belső biztonságig könyvbemutató Szegeden (2023. 06.21.).

A kötet szorosan kapcsolódik az egészségmagatartás és a betegséggel való megküzdés témáihoz. Ezért a könyvbemutató beszélgetést, melyet az Alapítvány egyik kuratóriumi tagja, Győrffy Zsuzsa vezetett, kiemelten hirdettük egészségügyi szakemberek és gyógyító hivatásra készülő hallgatók körében, és ennek megfelelően ők alkották a körülbelül 50 fős közönség nagy részét.

 

  1. Lapszámbemutató és szimpózium szervezésének támogatása

Az Alapítvány támogatta az Imágó Budapest (2023. 10. 16.)  A test a társadalomban és a terápiában lapszámbemutató és szimpózium megtartását a Károli Gáspár Református Egyetemen. A rendezvényen a terápiás folyamatban a terapeuta testi bevonódásáról is elhangzott előadás. Az eseményen mintegy 60 fő érdeklődő szakember vett részt.

 

  1. Alumni találkozó szervezése az egészségpszichológia szakirányú pszichológus továbbképzésen végzett hallgatók (szakemberek) számára

A jubileumi találkozót a képzésnek jelenleg helyt adó Szegedi Tudományegyetemmel közösen kezdtük el szervezni 2023 év végén (november-december hónapban) 2024. január 19-i időpontra.

A találkozó célja szakmai közösség-építés, beszélgetés a végzettek szakmai tevékenységeiről – sikerekről, nehézségekről; igények felmérése, a későbbiekben szakmai továbbképzések szervezése.  Már a szervezés időszakában is örömmel jelezték részvételi szándékukat az egészségpszichológus szakemberek.

Honlap

A Gyógyító Nőkért Alapítvány továbbra is fenntartja honlapját rendezvényei és szolgáltatásai (pl. online tanácsadást orvosok és egészségügyi dolgozók számára) népszerűsítésére, valamint a gyógyítók testi-lelki állapotáról szóló témák, cikkek megjelenítésére.

 

Budapest, 2024. május 09.

 

Dr. Papp-Zipernovszky Orsolya

Gyógyító Nőkért Alapítvány kuratóriumi elnöke

 


 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

civil szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához

 

1/ Civil szervezet bemutatása

 

A Gyógyító Nőkért Alapítvány

a Szegedi Törvényszék 0600/Pk.60136/2011 számú végzésével 1534/2011 számon

vette nyilvántartásba.

Az alapítvány székhelye: 1024 Budapest, Margit körút 27. A. 6/18 szám.

Adószáma:18286636-1-06

 

Az alapítvány mint közhasznú civil szervezetként – 2012. január 01-től kettős

könyvvitel vezetésére kötelezett a 2011. évi CLXXV. törvény előírásai alapján.

 

Éves beszámolóját a többször módosított 2000. évi C. törvény, valamint a 224/2000.

(XII.19.) Korm. rendelet alapján készíti el.

 

Az alapítvány nyílt alapítvány, melynek elsődleges célja a gyógyító, segítő

tevékenységgel hivatásszerűen foglalkozó nők testi és lelki egészségének védelme.

 

2/ Tevékenységi köre:

Az alapítvány a gyógyító nők testi és lelki egészségének védelmének érdekében

ismeretterjesztő programokat és kiadványokat szervez és szerkeszt.

 

3/ Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése:

 

Saját tőke alakulása

Megnevezés                     2021. év                              2022. év                              2023. év

Induló tőke:                       100 e Ft                               100 e Ft                               100 e Ft

Tőke változás:                   1.706 e Ft                           674 e Ft                               1004 e Ft

Eredmény:                         -1.032 e Ft                          330 e Ft                               270 e Ft

 

Az alapítványnak tárgyi eszköze nincs.

 

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Az alapítványnak tartozása nem volt, viszont 2023. 12.31-én 3.000,- Ft adó

túlfizetés van, mely korábbi évekről húzódik át és elévült.

 

A pénztár záró egyenlege                                           3.938,- Ft

Bankszámla egyenlege:                                               1.318.045,- Ft

Összesen:           1.321.983,- Ft

 

Vevő kintlévőség:                                                          120.000,- Ft

 

Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések.

 

Szja 1 % felajánlások bevétele:                                 58.838,- Ft

Célszerinti tevékenység bevétele:                           920.000,- Ft

Magánszemélyektől kapott támogatás:                30.000,- Ft

 

Cél szerinti tevékenységként támogatás 2023. évben az alábbi volt:

 

Alapítványunk 2023. évben célszerinti tevékenység bevételéből, SZJA 1 %-ból és

magánszemély támogatásából működött.

Célszerinti tevékenységgel összefüggő könyvbemutató, kiadvány lapszámbemutató

tartása az év folyamán. Egy-egy bemutatón kb. 50-60 fő vett részt.

 

4/ Általános rész:

 

Az alapítvány tagjai, elnöke tevékenységüket társadalmi munkában látják el.

 

Vállalkozás jellegű tevékenységet az alapítvány nem végez.

 

Az alapítvány a számviteli szolgáltatás elvégzésével a B.C.G.F. Kft. könyvelőirodát

(6727 Szeged, Bánk bán u. 74.) bízta meg.

 

 

Szeged, 2024. február 22.

……………………………..

elnök

 

 

Készítette: Simon Józsefné

Reg.sz.: 121405