1. gyogyitonokert@gmail.com
  2. 6722 Szeged, Egyetem utca 2.
  3. OTP Bank 11705060-20000772
  4. 18286636-1-06

Alapítók

Prof. Csabai Márta

Pszichológus, a Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára, a hazai egészségpszichológia egyik vezető szakembere. Közel három évtizede vesz részt a pszichológus- és orvosképzésben. 17 kötete jelent meg önállóan és társszerzőkkel az orvosi pszichológia, a gyógyító kapcsolat, a testreprezentációk, a pszichoszomatika és az esettörténet témakörében. Képzési és kutatási projektek vezetője, a pszichológia egészségügyi ellátásban való gyakorlati alkalmazásának egyik hazai előmozdítója. A Gyógyító Nőkért Alapítvány alapítója.

 

 


Dr. Papp-Zipernovszky Orsolya

Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus és Magyar nyelv és Irodalom szakos bölcsész, a Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének adjunktusa. Több, mint egy évtizede oktat pszichológus hallgatókat és segítő szakembereket a személyiség dinamikus megközelítéseiről, vizsgálati eljárásairól és az egészségviselkedésről. Személyközpontú terapeuta módszerspecifikus képzettséggel rendelkezik, Bálint csoport-vezető, és pszichodráma asszisztens. Kutatási területei az egészségértés, a narratív orvoslás, valamint befogadóközpontú művészetpszichológiai vizsgálatok és módszerek alkalmazás a személyiségfejlesztésben.

 

 


Dr. Győrffy Zsuzsa

A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének oktatója és kutatója, az SE Mentális Egészségtudományok Doktori iskolájában szerzett PhD fokozatot pszichológiából.  Kutatásai középpontjában közel másfél évtizede a gyógyítók testi-lelki egészségével, kiégésével kapcsolatos vizsgálatok állnak.  2012-ben elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia „Bolyai János” kutatási ösztöndíját mely lehetőséget adott a gyógyítókkal kapcsolatos további kutatások elmélyült folytatására. Közel 75 tudományos publikáció szerzője, 2015-ben önálló kötete jelent meg az „Orvosnők Magyarországon” címmel. Kuratóriumi tagja a Gyógyító Nőkért Alapítványnak.


Dr. Barabás KatalinDr. Habil Barabás Katalin

Orvos, habilitált egyetemi docens, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézetének intézetvezető docense vagyok. Általános orvosi diplomámat Szegeden szereztem. Szakvizsgákat Közegészségtan járványtan, Experimentális toxikológia, valamint Megelőző orvostan tárgykörökből tettem. 1998 óta az orvostanhallgatók pszichológiai, kommunikációs, etikai képzését biztosító magatartástudományi tárgyak oktatásfejlesztésével, illetve egészségneveléssel, egészségfejlesztéssel foglalkozom. Publikációim jelentős része az ezen területen folyó vizsgálataink eredményeit foglalja össze.

Fontosabb publikációk:

Barabás Katalin: Egészségfejlesztés – Alapismeretek pedagógusok számára. Medicina, Budapest, 2006.
Barabás Katalin: Egészségfejlesztés a felsőoktatásban, Népegészségügy 88: (1) 43-49, 2010.