1. gyogyitonokert@gmail.com
  2. 6722 Szeged, Egyetem utca 2.
  3. OTP Bank 11705060-20000772
  4. 18286636-1-06

Győrffy Zsuzsa – A következő évtized legnagyobb orvosi szenzációja: az érintés újrafelfedezése

 Egy nagyon érdekes orvosi videó a következő évtized legnagyobb orvosi innovációjának az érintés újrafelfedezését tartja. Napjainkra az orvoslás elvesztette egy régi, ámde nagy jelentőségű eszközét: a gyógyító érintés terápiás hatásának használatát.

A molekuláris és a technikai vívmányok óriási lehetőségeket nyitottak meg a medicinában ugyanakkor ezzel párhuzamosan orvos és betege is egyre távolabb kerül egymástól. Az internetes orvoslás és az e-páciensek megjelenése mellett újra fontos kérdésként merül fel a beteg fizikális vizsgálatának (és megérintésének!) jelentősége, sőt az is, hogy lehetőleg félbeszakítás nélkül hallgassuk végig betegünket….

2011-ben a Lege Artis Medicinae-ben jelent meg Kapocsi Erzsébet nagy hatású cikke „Boldogtalan orvosok – a jelenség és ami mögötte van” címmel. Ebben az írásában a szerző az orvosi boldogtalanság háttértényezőinek feltárásakor hangsúlyosan tárgyalja a megváltozott orvos-beteg kapcsolatot. E folyamatban kulcsszerepű az informált beteg megjelenése:„a modern idők páciensei iskolázottabbak, műveltebbek, többségük aktívan részt akar venni a saját gyógyulása folyamatában és az ezzel kapcsolatos döntésekben és ehhez egyre több információt kér és vár el az orvosától. Nagyon lényeges a fogyasztói orientáció és attitűd ami alapjaiban befolyásolja az orvos-beteg kapcsolatot és a klasszikus „szolgáló hivatást” a szolgáltatáshoz közelíti vagy azzá is teszi” (Kapocsi 2011, 587. o.) Lehet, hogy ez a „boldogtalanság” részben a fizikai eltávolodásból is fakad?

Ugyanakkor úgy tűnik, hogy varázstól megfosztott orvoslás és a rítusoktól megfosztott betegek a jelek szerint újra igényelné a régi ” mágiát”. Az idézett videóban előadó orvos fel is teszi azt az igen fontos kérdést, hogy vannak-e a betegek vizsgálata közben rendszeresített rituáléink? Mindig megvizsgáljuk például a kezeket vagy az arcot?

A fenti gondolatok sok-sok kérdést vetnek fel: vajon az orvostanhallgatók pályaszocializációja során kellő hangsúlyt kap-e a fizikális vizsgálat jelentőségének hangsúlyozása vagy éppen annak a felismerése, hogy a kiégett, cinikus orvosok azok, akik a legkevésbé érintik meg betegeiket és sokszor még szemkontaktust sem tartanak? Vannak-e vajon gender aspektusai az érintésnek?  Inkább a nők vagy a férfi orvosok preferálják jobban a fizikai kontaktust?

 A technicizálódó orvoslás és a betegek aktív részvétele a gyógyítás folyamatában alapvetően megváltoztatta az orvos-beteg kapcsolatot. Azonban úgy tűnik, hogy mindkét fél részéről igény mutatkozik, néhány „hagyományos” rítushoz való visszatérésre….

 http://www.bbc.com/future/story/20120704-a-doctors-touch

Kapocsi E: „Boldogtalan orvosok” – a jelenség és ami mögötte van. Lege Artis Medicinae, 2011;21(8–9):584–588.