1. gyogyitonokert@gmail.com
  2. 6722 Szeged, Egyetem utca 2.
  3. OTP Bank 11705060-20000772
  4. 18286636-1-06

Munka – Család

 


 

Női szerepek – az és/vagy kérdése – Anyaság és/vagy karrier? – Székely Zsófia

 

A régi provokatív kérdés, „anyaság vagy karrier” mára olyan bonyolulttá vált, hogy már a kérdést is nehezen tudjuk feltenni. Ma inkább a mikor és a hogyan kérdéseivel találkozunk, hiszen úgy tűnik, a modern nőhöz elválaszthatatlanul hozzátartozik a karrier. Mikor és hogyan illesszük hozzá az anyaságot? Illeszthetjük-e az anyasághoz a karriert? Karrier-e az anyaság? Mit nyer, és mit veszít, aki „elmegy” szülni?

Bővebben…

 


 

Milyen az orvos, ha nő? – Az orvosnő ideáltipikus képe empirikus vizsgálatok alapján – Molnár Regina, Girasek Edmond, Csinády Adriána, Bugán Antal
 

Célkitűzésünk az orvosnőkről alkotott sztereotípiák jellemzése volt, annak feltárása, az orvostanhallgató-nők milyennek látják az általuk mintaként követendő, már dolgozó orvosnőket. Az első vizsgálatban (247 hallgató a Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrumának, 256 fő a Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrumának hallgatói közül) az orvostanhallgató-nők pályaszocializációját férfi társaikéval vetettük össze. A második vizsgálatban (a szegedi egyetemen tanuló 214 orvostan- és 132 joghallgatónő) az orvostanhallgató- és a joghallgatónők pályaszocializációját, valamint a már dolgozó orvosnőkkel, jogásznőkkel kapcsolatos sztereotípiáikat hasonlítottuk össze.

Bővebben…

 


 

Az orvosnők speciális stressze: a szerepkonfliktus
 

Az utóbbi évtizedekben a társadalmi és demográfiai átalakulások következtében egyre intenzívebbé vált a női munkavállalás. Mindez új kutatási területeket nyitott a társadalomtudományi kutatások számára; a kétkeresős családmodell általánossá válásával megnövekedett az érdeklődés a munka és család összeegyeztetésének lehetősége, különösen pedig a szerepek közti konfliktus problematikája iránt. (Allen és mtsai 2000; Geurts és Demerouti 2003) Ennek ellenére az egészségi állapottal és a munkastresszel kapcsolatos vizsgálatok zöme mindezidáig alapvetően férfiakra irányult. (Van der Hulst 2003)

Bővebben…

 


 

A szerepkonfliktus pályaszocializációs eredete: a hivatásbeli és a családi szerepek az orvosnőkről és jogásznőkről alkotott sztereotípiák tükrében – Regina Molnár, Edmond Girasek Adriána Csinády, Antal Bugán

 

Tanulmányunkban a család—karrier-szerepkonfliktus kialakulásának lehetőségeit vizsgáltuk a pályaszocializáció során. Orvostanhallgató és joghallgató lányok hivatásbeli és családi szerepeikkel kapcsolatos attitűdjeit, már dolgozó orvosnőkkel, jogásznőkkel kapcsolatos sztereotípiáikat, valamint pályaszocializációjuk néhány jellemzőjét tártuk fel és hasonlítottuk össze. Célunk annak megállapítása volt, vajon az orvostanhallgató lányok beállítódásai eltérnek-e más egyetemista lányokétól; a későbbi szerepkonfliktusnak vannak-e hallgató korig visszanyúló gyökerei.

Bővebben…

 


 

Szerepkonfliktusok az orvosnői hivatásban – Győrffy Zsuzsa, Ádám Szilvia

 

A magyar és a nemzetközi orvosi szociológiai kutatások középpontjában már több évtizede hangsúlyozottan van jelen az orvosnők mortalitási és morbiditási mutatóinak vizsgálata. Mintegy 14 évvel ezelőtt a Semmelweis Egyetem munkatársai dr. Molnár László professzor vezetésével kutatást indítottak a gyakorló orvosok egészségügyi állapotának felmérésére. Empirikus adatgyűjtés indult az orvosok munkaterheltségének, egészség-magatartásának és megbetegedésének összefüggéseiről.

Bővebben…