Alapítók

Prof. Dr. Csabai Márta

Dr. Csabai Márta

Dr. Csabai Márta

Pszichológus, egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézete Klinikai és Egészségpszichológiai szakcsoportjának vezetője vagyok. Közel tíz évet töltöttem a klinikai gyakorlatban. Jelenleg egy klinikai egészségpszichológiai team szupervízoraként végzek a betegellátáshoz kapcsolódó tevékenységet. Két évtizede veszek részt a pszichológus- és orvosképzésben. PhD témákat vezetek a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Orvostudományi Doktori Iskolájában, továbbá tagja vagyok PTE Elméleti Pszichoanalízis doktori program oktatói stábjának is. Kutatásaim a testtel kapcsolatos reprezentációk, a pszichoszomatikus kórképek társadalomlélektana és a gyógyító kapcsolat vizsgálatára irányulnak. A társadalmi nemek és a nőiség problematikája mindegyik kutatási területemen fontos szempontként jelenik meg. Társszerzőkkel és önállóan is több könyvem, illetve számos hazai és nemzetközi tanulmányom jelent meg, oktatófilmek készítésében vettem részt.

Néhány fontosabb könyvem:

Csabai Márta: Tünetvándorlás. A hisztériától a krónikus fáradtságig. Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest, 2007.

Csabai Márta és Molnár Péter: Orvosi pszichológia és klinikai egészségpszichológia. Medicina, Budapest, 2009.

Csabai Márta, Csösz Ilona és Szili Katalin: A gyógyító kapcsolat élménye. Kézikönyv és oktatólemez a kapcsolati készségek fejlesztéséhez. Oriold és Társai Kiadó, Budapest, 2009.

 


 

Dr. Habil Barabás Katalin

Dr. Barabás Katalin

Dr. Barabás Katalin

Orvos, habilitált egyetemi docens, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézetének intézetvezető docense vagyok. Általános orvosi diplomámat Szegeden szereztem. Szakvizsgákat Közegészségtan járványtan, Experimentális toxikológia, valamint Megelőző orvostan tárgykörökből tettem. 1998 óta az orvostanhallgatók  pszichológiai, kommunikációs, etikai képzését biztosító magatartástudományi tárgyak oktatásfejlesztésével, illetve egészségneveléssel, egészségfejlesztéssel foglalkozom. Publikációim jelentős része az ezen területen folyó vizsgálataink eredményeit foglalja össze.

 

 

Fontosabb publikációk:

Barabás Katalin: Egészségfejlesztés – Alapismeretek pedagógusok számára. Medicina, Budapest, 2006.
Barabás Katalin: Egészségfejlesztés a felsőoktatásban, Népegészségügy 88: (1) 43-49, 2010.

 


 

Dr. Győrffy Zsuzsa

Dr. Győrffy Zsuzsa

Dr. Győrffy Zsuzsa

Szociológusként végeztem az ELTE Szociológiai Intézetében, majd az Semmelweis Egyetem  Egészségtudományi Doktori iskolájában szereztem PhD fokozatot pszichológiából. 2001 óta a  Semmelweis Egyetem Magatartástudományi intézetének vagyok az oktatója és kutatója. Magyar és angol nyelven tanítok orvosi szociológiát valamint gender profilú szabadon választható kurzust vezetek.

Az elmúlt 10 évben szinte minden munkám a gyógyításban tevékenykedő nők helyzetének vizsgálatára irányult. Legfontosabb munkámnak a magyarországi orvosnők egészségi állapotára és azok háttértényezőire irányuló felméréseimet és írásaimat tartom.  A kutatómunka során egyre erősebben fogalmazódott meg bennem, hogy a magyarországi gyógyító nőknek az elméleti alapvetéseken túl, gyakorlati segítségre van a legnagyobb szükségük. Komoly kihívást jelent számomra a Gyógyító Nők Alapítvány Kuratóriumi Elnöksége, amelynek keretein belül minél többet szeretnék tenni a gyógyító nők minden téren történő segítésére.

Néhány fontosabb írásom:

Győrffy Zsuzsa: Az (orvos)egészséghez való jog anomáliái – Morbiditás és stressztényezők a magyarországi orvosnők körében. Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány, Budapest 2010.

Győrffy Zs, Ádám Sz, Kopp M (2009): A pszichés morbiditás prevalenciája és háttértényezői a magyarországi orvosnők körében. Népegészségügy , 87 (2) : 884-94.

Győrffy Zs, Ádám Sz, Kopp M (2009): Morbiditás és háttértényezői a magyarországi orvosnők körében. Lege Artis Medicinae 2009, 19 (06-07).

Győrffy Zs, Ádám Sz (2003): Szerepkonfliktusok az orvosnői hivatásban. Lege Artis Medicinae, 13(2): 159-164.