Munkatársaink

 Dr. Borgos Anna           

Pszichológus, nőtörténész, az MTA Pszichológiai Kutatóintézetének munkatársa. Kutatási területe a pszichoanalízis, a társadalmi nemek tudománya és az irodalomtörténet határán helyezkedik el. Huszadik század eleji, elsősorban az irodalomhoz és a pszichoanalízishez kapcsolódó értelmiségi nők élettörténetét és szerepkonstrukcióját vizsgálja. Érdeklődési területébe tartozik a test és a pszichoszomatikus betegségek kulturális reprezentációja, valamint a szexuális kisebbségek helyzete és története is. Portrék a Másikról című könyve 2007-ben jelent meg a Noran Kiadónál.

 


 

Fülöp Emőke 

Az ELTE pszichológia szakán végeztem, majd klinikai szakpszichológiából vizsgáztam.

Több évig dolgoztam különböző pszichiátriai, mentálhigiénés szakterületeken. Pszichoterápiát – magánrendelés keretében – 6 éve folytatok. Jelenleg a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi karának főiskolai adjunktusaként oktatok. Az egyéni pszichoterápiák mellett foglalkozom önismereti csoportok, tréningek vezetésével. Mind az oktatásban, mind pedig a tréningek során túlnyomórészt segítő, gyógyító foglalkozású emberekkel kerülök kapcsolatba. Részt veszek a Pécsi Tudományegyetem doktori képzésében Elméleti Pszichoanalízis szakon. Doktori témám a gyógyító kapcsolat nonspecifikus hatótényezőit vizsgálja.

 


 

Dr. Gyimesi Júlia 

Pszichológus, a Pécsi Tudományegyetem Elméleti Pszichoanalízis Doktori programjának végzett hallgatója. Kutatási területe a pszichológia és a pszichoanalízis története; elsődlegesen a tudomány és áltudomány viszonyának vizsgálata. A spiritizmus és a modern okkult gyakorlatok lélektani, társadalmi és tudománytörténeti aspektusainak vizsgálatával foglalkozik. A Kodolányi János Főiskola és a Wesley János Lelkészképző Főiskola oktatója.

 


 

Mucsi Eszter

 


 

Székely Zsófia

Pszichológus és angol szakfordító diplomámat 2000-ben szereztem Debrecenben, azóta pszichológusként gyerekekkel és felnőttekkel is dolgoztam. Jelenleg szabadúszóként felnőttekkel dolgozom, életvezetési tanácsadás és autogén tréning területén; emellett szakfordítással is foglalkozom. A PTE BTK Elméleti Pszichoanalízis doktori programjának 2005 óta vagyok hallgatója (www.psa.btk.pte.hu), kutatási területem révén kapcsolódom a Gyógyító Nők Műhelyhez: a női személyiségfejlődés azon aspektusai foglalkoztatnak, melyek egy különleges terápiás kapcsolatban: a szülésben aktiválódnak, ahol természetesen kikerülhetetlen szerep jut a szülés mellett segédkező bábáknak, mint gyógyító nőknek is.

 


 

Dr. Szili Katalin

Az ELTE pszichológia szakán 2001-ben szereztem diplomát, a klinikai szakpszichológusi szakvizsgát 2007-ben tettem le. Képzett vagyok analitikusan orientált pszichoterápiákban, hipnoterápiában, pszichodinamikus mozgás- és táncterápiában. A Pécsi Egyetem Elméleti Pszichoanalízis Programján végeztem doktori tanulmányaimat. Jelenleg a Magyar Pszichoanalitikus Egyesület képzésében veszek részt.
Az egyetem elvégzése után dolgoztam a Szent Imre Kórház II. Pszichiátriai és Rehabilitációs Osztályán, a Bajcsy Zsilinszky Kórház Pszichiátriai Osztályán, a Mentálhigiénés Központ Pszichoterápiás Intézetben. Kutatóként az MTA Pszichológiai Kutatóintézet Társadalomlélektani Osztályán dolgoztam 2010-ig.
Kilenc éve folytatok magánrendelés keretei között pszichoterápiás tevékenységet.
Terapeutaként leggyakrabban olyan emberekkel foglalkozom, akik szorongással, veszteséggel, depresszióval, önértékelési zavarokkal, pártalálási nehézséggel, szomatizációs vagy szexuális problémákkal küzdenek, esetleg nemi identitásukban bizonytalanok, vagy személyiségzavaruk van.

 


 

Dr. Csörsz Ilona

A Debreceni Egyetem pszichológia szakán 1992-ben szereztem diplomát, a klinikai szakpszichológusi szakvizsgát 2004-ben tettem le. Képzett vagyok analitikusan orientált pszichoterápiákban, relaxációs és imaginatív terápiákban. A Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskolában végeztem doktori tanulmányaimat. Jelenleg a DEOEC Magatartástudományi Intézetének vagyok a munkatársa. Orvosi pszichológiát, Magatartásorvostant és Kommunikációt oktatok orvostanhallgatóknak.

Pályám kezdetén ideggondozóban és neurózis szakrendelőben dolgoztam, jelenleg magánrendelés keretei között folytatok pszichoterápiás tevékenységet.